Hvilket børnesyn har du?

Opdateret: 9. okt. 2020

Her i Dit Pædagogiske Kompas referere vi ofte til børnesynet og for at kunne gå sundt og kompetent ind i relationen til børn, må vi først have klarlagt hvad børnesynet er. Helt enkelt så er det et filter vi ser på vores børn igennem.

I løbet af det 20. århundrede har børnesynet ændret sig gevaldigt i takt med et større fokus på barndomspsykologiens udvikling. Så bare for 50 år siden, blev der set markant anderledes på børn end der gør idag. Derfor referere vi til det der hedder det gamle børnesyn og det nye børnesyn.


Man mente før i tiden, at børn blev født asociale, grådige og egoistiske og at det var forældrenes opgave at ´rette´ børnene ind, så de kunne passe ind i sociale og kulturelle sammenhænge.

Børn skulle ses og ikke høres, de skulle indordne sig de voksne og der var altid en rigtig og en forkert måde at gøre tingene på. Især blev børn mødt med denne tilgang når de gav udtryk for deres følelser. Børns følelser blev tilsidesat da de var irrationelle og kom fra et egoistisk sted i barnet.


Det lyder jo helt hen i hegnet og fuldstændigt utænkeligt at se på børn med de briller. Men tro det eller ej, det er stadig et børnesyn der bliver dagligt praktiseret rundt om i landet. Det er nemlig det børnesyn de fleste af os har fået fra vores forældre og det er derfor de handlemønstre vi tyr til når det hele er ved at brænde på. Vi bliver med andre ord, bedrevidende, moraliserende, manipulerende og ikke mindst upersonlige ligesom vores forældre også har været.

For at gøre det mere konkret så er hverdagssætningen "Op igen, du behøver ikke at græde" en meget brugt sætning i dagens Danmark, men det er desværre også et lævn fra det gamle børnesyn. Sætningen henvender sig til barnet med en belærende, bedrevidende tone om at barnets følelse af at have lyst til at græde ikke er okay. Så for at undgå forvirring inde i barnet og undertrykkelse af følelser, så vil en bedre tilgang være at give et trøstende ord med på vejen, der taler mere overens med det nye børnesyn.

Det nye Børnesyn.

Barndoms- og udviklingspsykologien begyndte at ændre sig, da forskning viste at børn bliver født sociale. Børn bliver altså født med en lyst til at gå i relation. De bliver født med et naturligt behov for at socialisere sig og de udvikler sig i perspektiv til deres omgivelser for netop dette. Med andre ord; børn bliver idag født kompetente. Fie Hørby skriver i sin bog: drop opdragelsen. At børn langt hellere vil undertrykke sig selv end at sige fra og evt ødelægge relationen.


Det er altså vores ansvar som den voksne i relationen, at hjælpe barnet med at passe på sig selv, ved at acceptere barnets følelser og behov. For barnet er kontakten og relationen det vigtigste, vi skal derfor møde barnet med anerkendelse og forståelse, når det udtrykker sine følelser, for ikke at barnet giver afkald på et stykke af sig selv.


Lad dit barn føle hvad det føler, men lad ikke dit barn styre din hverdag.

Du har ansvaret. Punktum.


Dit pædagogiske kompas

din vejviser i relationen til dit barn#ditpædagogiskekompas


0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle